30 års erfaring med

fagsprogsoversættelse og tolkning

Mine specialeområder er tekniske oversættelser, juridiske oversættelser samt oversættelser til erhvervslivet generelt.

 

 

Tolkning – Simultantolkning, konsekutiv tolkning, hvisketolkning

Som konferencetolk kan jeg tilbyde simultantolkning mellem dansk og tysk ved konferencer, større møder mv. Konferencetolkning foregår som regel i en tolkekabine.

Jeg kan desuden tilbyde simultantolkning ved møder med et begrænset deltagerantal samt konsekutiv tolkning ved møder, forretningsforhandlinger o.lign. Hvor det skønnes relevant eller nødvendigt benyttes et transportabelt tolkeanlæg bestående af høretelefoner, mikrofon og sendeenhed – en såkaldt ”tolkekuffert”. Denne tolkeform er diskret og giver samtidig en smidig afvikling af et møde, en retssag, hvor nogle få personer skal følge med i sagen, eller en projekt-/produktpræsentation i en lidt større skare.

 

 

KONTAKT

Bergsvej 32
DK-5230 Odense M
Tlf: +45 4037 2894
dbuur@post5.tele.dk
www.DirchBuur.dk