Om Dirch Buur

Gennem min opvækst i Tyskland har jeg fået et indgående kendskab til både sprog og kultur samt kulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland.

Uddannet cand.ling.merc. i tysk og engelsk, beskikket som translatør og tolk i tysk i 1981, lektor ved Syddansk Universitet med undervisning i tyske fagsprog i 25 år. I en årrække sideløbende ekstern lektor ved Handelshøjskolen i Aarhus i teknisk sprog på højeste niveau samt ved Handelshøjskole Syd og Handelshøjskoleafdelingen i Herning. Beskikket som censor ved de højere læreanstalter samt ved maskinmesteruddannelsen i en lang årrække. Fra 2008 selvstændig translatør og konferencetolk.

Jeg har siden 1981 været optaget på Rigspolitiets tolkeliste og har gennem alle årene udført både oversættelses- og tolkeopgaver for politi og retsvæsen over hele landet.

I en årrække teknisk informationschef ved en større eksportvirksomhed med ansvar for virksomhedens servicemanualer, betjeningsvejledninger, tekniske informationer m.v.