Tolkning – simultantolkning, konsekutiv tolkning, hvisketolkning

Som konferencetolk kan jeg tilbyde simultantolkning mellem dansk og tysk ved konferencer, større møder mv. Konferencetolkning foregår som regel i en tolkekabine.
Jeg kan desuden tilbyde simultantolkning ved møder med et begrænset deltagerantal samt konsekutiv tolkning ved forretningsforhandlinger o.lign. Hvor det skønnes relevant eller nødvendigt, benyttes et transportabelt tolkeanlæg bestående af høretelefoner, mikrofon og sendeenhed – en såkaldt ”tolkekuffert”. Denne tolkeform er diskret og giver samtidig en smidig afvikling af et møde, en retssag, hvor nogle få personer skal følge med i sagen, eller en projekt-/produktpræsentation i en lidt større skare.

Tolkning

Mine tolkeopgaver omfatter tolkning for danske og tyske virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, ved møder i dansk-tysk regi generelt, konferencer, politiske topmøder, samarbejdsudvalgsmøder ved europæiske koncerner, projektpræsentationer, forretningsforhandlinger, tolkning for advokater under retssager ved byret, landsret, sø- og handelsret, voldgiftssager samt politi- og retstolkning generelt.